Callaland.nl

Uw top kwaliteit Calla kweker

Kallaland calla's

gRASP


Kallaland B.V. is sinds januari 2020 GlobalG.A.P. GRASP gecertificeerd. Wij kweken onze calla's op de beste en schoonst mogelijke manier en proberen ook bij te blijven met de jaarlijkse innovaties om een zo goed, mooi en gezond product Calla bloemen te kunnen leveren. 

GRASP (GlobalG.A.P. Risk Assesment on Social Practice) is een aanvulling op het huidige GlobalG.A.P. certificaat. De module GRASP beoordeelt of de onderneming voldoet aan een aantal eisen op het gebied van onder meer personeel- en loonadministratie, pensioenen en uitbesteding van werk. Kallaland B.V. voldoet aan 100% GRASP. Wij voeren dus het juiste sociale beleid en zullen er sowieso alles aan doen om het onze medewerkers veilig te kunnen laten werken en het hen aan niets te laten ontbreken. 

U kunt de informatie over GRASP ook bekijken op de website van GlobalGAP via de volgende link: GRASP